Postboks 163, 9991 BÅTSFJORD
Jan Nylund & Sønner As
Sentralgodkjenning for ansvarsrett etter plan og bygningsloven:
UTF tiltaksklasse 3, KUT tiltaksklasse 3,
JNS er godkjent av Achilles System AS som leverandøe i StartBank
Godkjent lærebedrift av yrkesopplæringsnemda i Finnmark
Godkjent i Anleggsmaskinførerfaget og Yrkessjåfør tunge kjøretøy
JNS har 7 godstransportløyver

PROSJEKTGALLERIER

PROSJEKTGALLERIER