• Sentralgodkjenning for ansvarsrett etter plan og bygningsloven:
  • UTF tiltaksklasse 3, KUT tiltaksklasse 3,
  • JNS er godkjent av Achilles System AS som leverandøe i StartBank
  • Godkjent lærebedrift av yrkesopplæringsnemda i Finnmark
  • Godkjent i Anleggsmaskinførerfaget og Yrkessjåfør tunge kjøretøy
  • JNS har 7 godstransportløyver